Exkurze do lesní školky

Zveřejněno: 2. 10. 2016 – 15. 10. 2016 Autor: A. Levová
Exkurze do lesní školky

Poslední zářijový den jsme se vypravili na zajímavou exkurzi do lesní školky v Zahrádkách. Počasí nám přálo a cesta podzimní přírodou nám rychle ubíhala. V lesní školce na nás čekal pan Povolný, který nás provedl rozsáhlým areálem. Děti z mateřské i základní školy se dozvěděly, jak náročná je cesta, než z malého semínka vyroste statný strom.

Děti si prohlédly sadbovač, pole se sazenicemi smrků, borovic, dubů, modřínů, jilmů, dozvěděly se, jak důležité je chránit sazenice před škůdci. Přesvědčili jsme se, že práce zaměstnanců v lesní školce není vůbec lehká, protože většinu prací provádějí ručně a za každého počasí.

Děkujeme panu Povolnému za odborný výklad, kterým obohatil znalosti dětí, které určitě využijí v hodinách prvouky a přírodovědy. Na závěr se děti posilnily buřtíky, které si samy opekly. Příjemně strávené dopoledne jsme završili sběrem kaštanů.

Nahoru