ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zveřejněno: 24. 6. 2016 – 31. 7. 2016 Autor: V. Přibylová
ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ani letos nesmělo chybět rozloučení se sedmi předškoláky a pěti žáky pátého ročníku, které se uskutečnilo v úterý 21. června na Zahradní slavnosti. Výše zmíněné děti kromě šerpy obdržely i drobné dárky, které jim budou milou vzpomínkou na pobyt v naší škole. Nechybělo ani občerstvení, které děti připravily.

Počasí nám tentokrát přálo a program, který měly děti připravený, si jistě všichni užili. Nezbývá než všem dětem, které dostaly šerpu popřát mnoho úspěchů v novém školním roce, hodně kamarádů a hodné paní učitelky. Prohlédněte si fotografie.

Nahoru