DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.

Zveřejněno: 30. 5. 2016 – 1. 6. 2016 Autor: J. Hoffmannová

Připomínáme, že trvalé bankovní příkazy, kterými byly placeny měsíční platby za stravné, je třeba do posledního dne měsíce května ZRUŠIT. Obnovovat se budou až v měsíci srpnu. Děkujeme za spolupráci.

Nahoru