Informace o akcích, které nás čekají do konce měsíce dubna

Zveřejněno: 13. 4. 2015 – 24. 4. 2015 Autor: J. Hoffmannová

Žáci školy již donesli minulý týden v žákovských knížkách informaci, že v pondělí 20. dubna od 16.00 hodin proběhne třídní schůzka. Rodiče dostanou informace o chování a prospěchu svého dítěte, ale také důležité informace spojené se školou v přírodě.

Následující den 21. dubna je v naší škole uspořádána oslava Dne Země. Tentokrát je téma: Cesta za exotickými zvířaty. Tak, jako každoročně, zveme všechny rodiče, aby si tuto akci užili se svým dítětem. Od 15.00 hodin je čeká na zahradě školy mnoho stanovišť, na kterých si budou moci vyzkoušet výrobu zvířecích masek, práci s temperou, dřevem i keramickou hlínou, vystřihování a lepení, poznávací úkoly a nebudou chybět ani sportovní disciplíny.

Den Země si připomeneme ještě ve čtvrtek 23. dubna celodenním výletem do České Lípy. Vlastivědné muzeum pořádá oslavu Dne Země na téma: Vodní svět. Veškeré finanční náklady s výletem spojené budou hrazeny z třídního fondu. Obědy budou na tento den odhlášené. Děti z MŠ i ZŠ odjedou ze Zahrádek v 9 hodin autobusem a vlakem. Návrat bude vlakem, ke škole dojdeme přibližně kolem 15. 00 hodiny. Do batůžku přibalte pláštěnku, jídlo a pití na celý den, pohodlné oblečení. Školáci mohou mít i menší kapesné.

Ještě připomínáme, že v pondělí 20.4. jedeme na poslední plavání - začnou tedy hodiny tělesné výchovy. Žáci mohou již teď přinášet do školy své cvičební úbory (prosíme o kontrolu obuvi).

Nahoru