Výlet do Pekla za bledulemi

Zveřejněno: 26. 3. 2015 – 10. 4. 2015 Autor: D. Frýdková
Výlet do Pekla za bledulemi

Sluníčko nejen krásně svítilo, ale i pěkně hřálo. Prolézali jsme skalními průrvami, zdolávali jsme přírodní překážky, hráli si na louce a nakonec se posilnili buřtíky. Poděkování patří p. Zejmonovi za přípravu ohniště a pomoc při opékání.

Nahoru