První jarní dny v MŠ

Zveřejněno: 23. 3. 2015 – 6. 4. 2015 Autor: L. Zejmonová
První jarní dny v MŠ

První jarní sluneční paprsky probudily přírodu a v Karbě u Robečského potoka rozkvetly bledule jarní, na které se děti byly na vycházce podívat.

Mezi tradice v naší MŠ patří vynášení Morany. Děti za zpěvu jarních písní a zvuku orffovo hudebních nástrojů nesly Moranu k lávce přes Robečský potok, kde jí také hodily do vody. Rozloučili jsme se se zimou a přivítali jaro. Před odchodem do MŠ děti vyzdobily chodník u lávky kresbou křídami.

Nahoru