Výběr školného

Zveřejněno: 25. 1. 2015 – 20. 2. 2015 Autor: J. Hoffmannová

Školné za druhé pololetí bude vybíráno v hotovosti dne 16. února 2015. Paní uč. Zejmonová bude vybírat 700.- Kč za dítě z mateřské školy a 360.- Kč za dítě přihlášené do školní družiny. Další výběr školného bude potom až v říjnu. Děkujeme za dodržení termínu.

Nahoru