Výlet do České Lípy

Zveřejněno: 2. 10. 2014 – 17. 10. 2014 Autor: A. Levová
Výlet do České Lípy

Ve čtvrtek 2. října 2014 jsme se vydali do českolipského muzea na 11. ročník Dne zvířat. Pro děti, ale také pro veřejnost, byl připraven bohatý celodenní program. Čekalo nás velké množství vědomostních, tvůrčích a výtvarných dílen, pohybových soutěží a smyslových stezek. Na každém stanovišti jsme po splnění úkolu získali razítko na kartičku, kterou jsme na konci vyměnili za sladké odměny. Nadšeně jsme si všichni vyzkoušeli stopovanou v bludišti.

Poznávání zvířátek podle stop nebylo pro některé děti jednoduché, ale s menší nápovědou to všechny zvládly. Nejvíce děti bavily smyslové hry, kdy musely pomocí hmatu poznat, co je ukryté v budce a uhádnout zvířátko, ke kterému se ukrytý předmět vztahuje. Na všech stanovištích jsme si procvičili své znalosti z prvouky a přírodovědy v poznávání živočichů a třídění do skupin. Prvňáčci a druháci se dozvěděli nové znalosti o bezobratlých živočiších, jaký je rozdíl mezi pavouky a hmyzem, kdo je to entomolog, jak loví hmyz a jaké pomůcky k tomu používá.

Velký úspěch u dětí mělo stanoviště u sokolníka, kde děti spatřily nejen dravce a sovy, ale viděly také práci s nimi. Akce byla opravdu zdařilá a krásný den jsme zakončili zmrzlinou či malým občerstvením. Fotky z výletu najdete ve fotogalerii.

Nahoru